Member Login   |  

สถิติผู้ชมเว็บไซต์


ราคาปกปริญญาบัตร แบบปกหนัง

(ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน)


ปกปริญญาบัตร แบบปกหนัง

        วัสดุที่ใช้แบบหนังชนิดพิเศษสั่งตรงจากต่างประเทศ ห่อหุ้มกระดาษแข็งอีกชั้น

เพื่อความสวยงามสามารถเลือกได้ตามสีตัวอย่าง กันน้ำและทำความสะอาด

ได้ตามมาตรฐานงานปกหนัง ส่วนหน้าปกใช้แบบปั๊มทอง งานสวยงาม ปราณีต คมชัด

ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล